Service abonnementen

Wat doet onze monteur tijdens de onderhoud aan uw CV-ketel?

Om een CV-ketel in topconditie te houden, is onderhoud nodig. Als richtlijn adviseren wij u om periodiek onderhoud te laten uitvoeren aan uw CV-ketel. Het werkelijke onderhoud is afhankelijk van het gebruik van het toestel. Daarom adviseren wij u om een jaar na installatie ons te vragen een eerste inspectie uit te voeren om te beoordelen hoe vaak onderhoud nodig is. Is uw toestel al wat ouder? Dan kunt u uiteraard ook bij ons terecht.

Welke werkzaamheden voert de monteur uit?

 • We vragen de bewoner(s) naar mogelijke onregelmatigheden (storingen)
 • We controleren van goede werking van warmtetapwater (temperatuur en hoeveelheid)
 • De brander word schoongemaakt
 • Metingen uitvoeren (o.a. CO2 in de rookgasafvoer voor het voorkomen van koolmonoxide vergiftiging)
 • Er word getoetst op diverse veiligheidseisen, denk daarbij aan controle van gasaansluiting en het afvoerkanaal
 • Reinigen van de onderhoudsgevoelige componenten uit het toestel
 • Vervangen van onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (pakkingen/ontsteekpen)
 • Vervangen van eventuele defecte onderdelen
 • Informeren bewoner(s) over hoe u zelf de CV-ketel kunt bijvullen en radiatoren ontluchten als dit gewenst is
 • We vullen de check-list in en bij goedkeuring van de CV-ketel komt er een sticker op (belangrijk voor verzekering)

Onze monteurs hebben de juiste diploma’s!

Vanaf 2022 mogen alleen nog vakbekwame installatiemonteurs onderhoud uitvoeren aan uw (gas)verbrandingsinstallaties. Onze erkende monteurs voldoen al sinds december 2019 aan deze nieuwe regels voor CO-certificering CV-ketels. Wat betekent deze regeling voor u? Mocht u het onderhoud aan u (gas)verbrandingsinstallaties laten uitvoeren door een niet-gecertificeerd monteur, dan bent u ook niet verzekerd!

Productomschrijving service abonnementen

Het serviceabonnement kan worden afgesloten voor een toestel*. Het toestel wordt vervolgens iedere 12 of 24 maanden gecontroleerd en schoongemaakt. Het verhelpen van storingen valt ook onder het abonnement. De storingsdienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Warmwater- en verwarmingstoestellen worden in de meeste woningen zeer intensief gebruikt. De levensduur van deze apparatuur wordt verlengd door regelmatig onderhoud. Goed afgestelde en onderhouden apparatuur verstookt niet meer gas dan nodig is en bovendien wordt de kans op storingen aanmerkelijk kleiner.

Abonnementsvormen
Er zijn drie verschillende abonnementen. Bij het Standaard Plus en All-in abonnement is de kans op onverwachte uitgaven kleiner.

 

Abonnementsvormen

Er zijn drie verschillende abonnementen. Bij het Standaard Plus en All-in abonnement is de kans op onverwachte uitgaven kleiner.

Productomschrijving service abonnementen

Standaard abonnement

 • eenmaal per 12 of 24 maanden onderhoud
 • storingen worden indien mogelijk binnen 24 uur na melding verholpen
 • storingen aan het toestel worden zo snel mogelijk verholpen, onderdelen en uurloon worden in rekening gebracht
 • er worden geen voorrijkosten in rekening gebracht
 • het vervangen van het expansievat en/of overstort worden gratis uitgevoerd tenzij weggewerkt of moeilijk toegankelijk


Standaard Plus abonnement

 

 • eenmaal per 12 of 24 maanden onderhoud
 • storingen worden indien mogelijk binnen 24 uur na melding verholpen
 • storingen aan het toestel worden gratis verholpen, zonder kosten voor uurloon, onderdelen worden in rekening gebracht
 • er worden geen voorrijkosten in rekening gebracht
 • het vervangen van het expansievat en/of overstort worden gratis uitgevoerd tenzij weggewerkt of moeilijk toegankelijk
 • voorwaarde voor het afsluiten van een Standaard Plus Abonnement is dat de ketel, bij de eerste inspectie door ons, in goede staat verkeert. Het toestel mag niet ouder zijn dan 10 jaar

 

All-in abonnement

 • eenmaal per 12 of 24 maanden onderhoud
 • storingen worden indien mogelijk binnen 24 uur na melding verholpen
 • storingen aan het toestel en de randapparatuur worden kosteloos verholpen, zonder kosten voor uurloon
 • er worden geen voorrijkosten in rekening gebracht
 • het vervangen van het expansievat en/of overstort worden gratis uitgevoerd tenzij weggewerkt of moeilijk toegankelijk
 • toestelonderdelen** en randapparatuur*** worden kosteloos vervangen tot een maximum van € 200,00 per gebeurtenis met dezelfde storingsoorzaak
 • een All-in abonnement wordt alleen afgesloten na plaatsing van een ketel door M.I.B. Verwarmingsbedrijf en/of bij ketels niet ouder dan 2 jaar

*Toestel: een apparaat ten behoeve van verwarming, warmwaterbereiding en/of mechanische afzuiging, etc.
**Toestelonderdelen: onderdelen die zich binnen de mantel van de toestelbehuizing bevinden.
***Randapparatuur (zolang deze zich niet binnen de behuizing bevindt): het expansievat, de overstort, de vulkraan, de inlaatcombinatie, de radiatorkranen, de merkgebonden thermostaat.

****Installatieonderdelen: radiatoren, het bij het geheel horende leidingsysteem (CV, gas, water en riolering), de niet merkgebonden thermostaat, de thermostaatkabel.

Voorwaarden & uitzonderingen

Op alle abonnementen zijn de “Algemene Voorwaarden van M.I.B. Verwarmingsbedrijf voor serviceabonnementen” van toepassing. Het contract wordt afgesloten voor minimaal 24 maanden.

Bij het Standaard Plus en All-in abonnement zijn de kosten voor reparatie van de randapparatuur en/of installatie-onderdelen**** niet inbegrepen bij het abonnement (uitgezonderd expansievat en overstort). Deze komen voor rekening van de klant. Bij het All-in abonnement zijn de kosten voor reparatie van de installatieonderdelen niet inbegrepen bij het abonnement en komen voor rekening van de klant. Voor het Standaard Plus en All-in abonnement gelden een aantal aanvullingen die hieronder beschreven worden. Wij bieden voorlopig onze diensten alleen in de Regio Voorne-Putten en Rozenburg aan.

Aanvullende voorwaarden Standaard Plus en All-in
Het Standaard Plus en All-in abonnement kan worden afgesloten voor een cv-ketel of een combiketel, met een maximale capaciteit van 90 kW. Alleen toestellen die op onze standaardlijst staan vermeld en zijn geplaatst door een erkend installateur komen in aanmerking. Het toestel mag niet ouder zijn dan 2 jaar, of door ons geïnstalleerd. De duur van het abonnement is maximaal 15 jaar, gerekend vanaf het bouwjaar van het toestel. Na deze 15 jaar kan M.I.B. Verwarmingsbedrijf het Standaard Plus en All-in abonnement overzetten op een Standaard abonnement. Toestel-onderdelen (en bij All-in ook de randapparatuur) worden vervangen tot een maximum van € 200,00 per gebeurtenis met dezelfde storingsoorzaak. M.I.B. Verwarmingsbedrijf stelt vast voor welk bedrag per gebeurtenis materialen zijn vervangen. Is dit bedrag hoger dan € 200,00, dan zijn de meerkosten voor uw eigen rekening.

M.I.B Brielle

Contact opnemen

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan contact met ons op!